Dnes si spravíme menšiu rekapituláciu minulého roka, pozrieme sa na zimnú sezónu a celkove aj na rok 2020.

Začnem najskôr novou sezónou. Berieme si nanajvýš 2 projekty. Pravdepodobne to budú Isekai Quartet 2 a Somali to Mori no Kamisama.  Keďže máme veľa nedokončeného z minulej sezóny, viac by sme toho ani nestihli. A dúfam, že stihneme aspoň toto. A tým sa pomaly dostávam k tej nepríjemnejšej téme: ako ďalej. Ako ste si všimli, tento rok počet preložených anime prudšie klesol. Dôvodov je viac. GAW-Subs má už vyše 11 rokov a z toho sa dá usúdiť, že priemerný vek členov nie je najnižší. Prekladanie titulkov nie je platená práca, je to naše hobby. Ale v našom veku už má človek iné priority, hlavne prácu a rodinu a pomaly ale isto má čoraz menej času na toto hobby. Z tohto dôvodu nás pár členov aj opustilo. Prečo sme ich nenahradili mladšími? Chceli sme, skúšali sme, ale problém je, že mladí sa nejako nechytajú. Často to vzdajú po pár epizódach, v lepšom prípade po jednom celom anime, ktoré ledva niekedy dokončia.

Nechcem, aby toto vyznelo ako labutia pieseň, ale nastávajúci rok bude pre nás kritický. Pokúsime sa skupinu trochu oživiť. Ak sa to nepodarí, obávam sa, že rok 2020 by mohol byť pre nás posledný. Ale to je ešte ďaleká budúcnosť… Takže, čo si zaželať do nového roka? Nám asi veľa chuti a času prekladať a vám veľa trpezlivosti s nami.