Naša skupina vznikla 1.septembra 2008 ako projekt Gundams Anime World. Po zániku Gundams Anime World v apríli 2010 sme sa osamostatnili a pod značkou GAW-Subs pokračujeme ďalej.

 

Prekladáme anime, ktoré sme videli a páčia sa nám. Robíme to pre radosť a pre tých, ktorí si chcú pozrieť anime so slovenskými titulkami. Naše projekty vydávame ako softsub vo formátoch .srt a .ass.

 

V prípade, že by ste chceli akýmkoľvek spôsobom prispieť, prosím, kontaktujte nás na adrese [email protected]

Všetky titulky, ktoré sú zverejnené na tomto webe označením našej skupiny, teda “GAW” alebo “GAW-Subs”, sú naším výhradným vlastníctvom a nie je ich bez súhlasu zakladateľa a daného prekladateľa kopírovať, alebo akýmkoľvek spôsobom ďalej šíriť. Vydávať titulky za vlastné považujeme za hrubé porušenie autorských práv.